Szanowni Uczniowie klas 1-8 i Rodzice.

Serdecznie Was witamy i Waszych Rodziców w ZSP nr4 w Brzeszczach

Dnia 1 września 2020 roku rozpoczynamy rok szkolny 2020/2021 w trybie stacjonarnym. Nasza szkoła będzie bezpiecznie funkcjonowała zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora  z dnia 25 sierpnia 2020 roku oraz z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych  szkół i placówek, które obowiązują od dnia 1 wrzesnia 2020 roku.

Msza święta na rozpoczęcie  roku katechetycznego dla uczniów klas 1-8 odbędzie się w dniu 31 sierpnia  2020 r. (poniedziałek) o godzinie 17:00 w Kościele p. w. św. Urbana w Brzeszczach.

W dniu 1 września 2020 r. (wtorek) odbędzie się rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 dla uczniów klas 1-8 według ustalonego harmonogramu:

Wejście

Klasa

Godzina

Sala

Nr 1

1a

11.00

duża sala gimnastyczna

Nr 1

1b

11.00

mała sala gimnastyczna

 

Wejście

Klasa

Godzina

Sala

Nr 1

3a

8.00

2

Nr 1

3b

8.00

3

Nr 1

3c

8.00

1

 

Wejście

Klasa

Godzina

Sala

Nr 2

6a

8.00

26

Nr 2

6b

8.00

27

Nr 1

6c

8.00

22

 

 

Wejście

Klasa

Godzina

Sala

Nr 3

8a

8.00

33

Nr 3

8b

8.00

36

 

 

Wejście

Klasa

Godzina

Sala

Nr 2

2a

9.00

7

Nr 1

2b

9.00

1

Nr 2

2c

9.00

8

 

 

Wejście

Klasa

Godzina

Sala

Nr 3

5a

9.00

30

Nr 3

5b

9.00

31

Nr 1

4c

9.00

21

 

 

Wejście

Klasa

Godzina

Sala

Nr 1

4a

10.00

21

Nr 1

4b

10.00

23

 

 

Wejście

Klasa

Godzina

Sala

Nr 2

7a

10.00

25

Nr 3

7b

10.00

31

Nr 3

7c

10.00

14

Procedura przyjścia uczniów  do szkoły w dniu 1 września 2020r.

  1. Wszyscy uczniowie klas 1-8, nauczyciele i pracownicy szkoły muszą przestrzegać harmonogramu przyjścia do szkoły na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021.
  2. Uczniowie zdrowi klas 1-8 przychodzą przed wskazane wejście przy szkole na swoją godzinę według harmonogramu. Nie przychodzą wcześniej, aby nie grupować się i nie kontaktować w celu uniknięcia zarażeniem koronawirusem. Przed wejściem do szkoły oraz w szkole uczniowie zachowują dystans społeczny – minimum 1,5 metra odległości od siebie i mają założone maseczki lub przyłbice.
  3. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły obowiązkowo zakrywają nos i usta maseczką lub przyłbicą.
  4. Po każdym wejściu danej klasy będzie dokonywana dezynfekcja w tym pomieszczeniu.
  5. Ze względu na wprowadzony reżim sanitarny Rodzice czekają na swoje pociechy przed szkołą.
    Wyjątek stanowią uczniowie klasy 1a i 1b, którzy przychodzą z 1 rodzicem/prawnym opiekunem zgodnie z harmonogramem.

Dyrektor ZSP4 z Oddziałami Integracyjnymi

Krystyna Wrona

Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 – aktualizacja