Drodzy Ósmoklasiści!

Informujemy, że zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty można odbierać w sekretariacie szkoły w dniu 31.07.2020 (tj. piątek)  od godz. 10.00 do 13.00 oraz w dn. 3.08.2020 (poniedziałek) od godz. 7.00 do 15.00 (wejście od strony sekretariatu szkoły).

Wyniki egzaminu może odebrać osobiście uczeń klasy ósmej, jego rodzice lub osoba upoważniona pisemnie przez rodzica danego ucznia.

Ze względu na przepisy sanitarne i zasady bezpieczeństwa osoby odbierające wyniki egzaminów zobowiązane są do:

  • zachowania bezpiecznej odległości społecznej,
  • dezynfekcji rąk,
  • założenia maseczki zakrywającej nos i usta,
  • posiadania własnego długopisu w celu podpisania potwierdzenia odbioru zaświadczeń.
Odbiór wyników egzaminu