Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie!

Mamy za sobą 10 miesięcy wytężonej pracy. Był to wyjątkowo trudny rok, w którym nie raz trzeba było stawić czoła różnym trudnościom i wyzwaniom związanym między innymi z nauczaniem na odległość.

Jednak był to też rok wyjątkowy dla Was, Kochani Uczniowie, w historii szkoły, ponieważ osiągaliście znaczące sukcesy w licznych konkursach i zawodach sportowych. Jak pisał poeta Emil Oesch „Do sukcesu nie ma żadnej windy, trzeba iść po schodach” i Wy doskonale o tym wiecie.

Gratuluję wszystkim uczniom wyników w nauce na miarę swoich możliwości, jesteśmy z Was bardzo dumni.

Nasze przedszkolaki przez cały rok realizowały wraz ze swoimi nauczycielami różnorodne projekty, w ramach których uczęszczały na zajęcia taneczno-rytmiczne, gimnastykę, warsztaty plastyczno-techniczne, teatralne i zajęcia specjalistyczne. Ciekawe nowych wrażeń, z entuzjazmem brały udział w zabawach i wzbogacały wiedzę o otaczającym świecie.

W tym miejscu dziękuję paniom wicedyrektorkom, wszystkim nauczycielom za wzorową pracę i wspaniałą atmosferę. Praca z Wami jest dla mnie ogromnym zaszczytem oraz pouczającym doświadczeniem. Współpraca z Wami jest przyjemnością, a rzeczy niemożliwe stają się możliwe. Bardzo Wam dziękuję!

Słowa podziękowania kieruję do Rad Rodziców Przedszkola i Szkoły Podstawowej oraz do wszystkich rodziców, którym zależy na dobru naszej szkoły i przedszkola, na budowaniu pozytywnego wizerunku. Dziękujemy za Waszą pracę i zaangażowanie. Głęboko wierzymy, że okazywana nam przyjazna dłoń i siła serca będzie nas wspierać w dalszej pracy podejmowanej dla dobra wszystkich naszych uczniów i dzieci.

Księdzu proboszczowi, księżom katechetom i siostrze dziękuję przede wszystkim za opiekę duchową przez cały rok, ale i wszelkie dobro, słowa otuchy i wsparcia oraz za okazywaną nam życzliwość na każdym kroku. Dziękuję również za udostępnianie kościoła na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego i wspieranie działań wychowawczych podejmowanych na rzecz dzieci.

Dyrektor ZSP nr 4

z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeszczach

Krystyna Wrona

 

Życzenia na koniec roku szkolnego