Jedną z najczęstszych form pracy z dziećmi w świetlicy są zajęcia manualne. Odgrywają one ważną rolę w wychowaniu estetycznym dziecka, w przygotowaniu go do czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Poprzez praktyczną działalność (taką jak rysowanie, malowanie, wycinanie czy modelowanie) rozwijają one wrażliwość widzenia i zdolności poznawcze, kształcą umiejętności wyrażania obserwowanych zjawisk. Stefan Szuman, psycholog zajmujący się analizą twórczości rysunkowej dziecka, postrzegał prace plastyczne najmłodszych jako niezwykle wartościowe, ze względu na zawarty w nich autentyzm, oryginalność i emocjonalną ekspresję. Zapraszamy do obejrzenia galerii prac  świetliczaków, które powstawały w czasie trwania roku szkolnego 2019/2020 oraz fotorelacji z wizyty u naszych zawsze uśmiechniętych pań kucharek.

 

                                                                                                                    Nauczyciele świetlicy

                                                                                                      Ewa Mazur,  Bożena Kochman

 

Galeria prac świetliczaków rok szkolny 2019/2020