Szanowni Państwo – Rodzice!

W związku z decyzją rządu Gmina Brzeszcze rozważa uruchomienie od 25 maja 2020 roku zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas 1-3, uwzględniając zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej oraz sytuacji epidemicznej na terenie gminy.

  • W pierwszej kolejności z zajęć będą mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
  • Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  • Dziecko musi być zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający i odbierający dziecko ze szkoły również muszą być zdrowi.
  • Przyprowadzający dziecko nie wchodzi do budynku szkoły i pozostawia je pod opieką nauczyciela dopiero po stwierdzeniu, że dziecko jest zdrowe po zmierzeniu temperatury.
  • Gdyby w czasie pobytu dziecka w szkole wystąpiły niepokojące objawy chorobowe, zostanie ono odizolowane w odrębnym pomieszczeniu i rodzice/opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka.  

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr4 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeszczach informuje, że wstępne deklaracje pobytu dziecka w szkole można składać w sekretariacie telefonicznie pod numerem: 32/7374325 lub 32/2111220 do dnia 20 maja 2020 r. (tj. środa) od godziny 8.00 do 13.00.

Planowane godziny zajęć w szkole: od 7.00 do 15.00.  Ilość dzieci w klasie będzie ograniczona.

Na podstawie zebranych informacji zostanie podjęta decyzję o uruchomieniu zajęć  w szkole.

Wymagane zgody i oświadczenia stanowią załącznik do pobrania. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do wypełnienia, podpisania ww. dokumentów i odesłania przez mobiDziennik  do dyrektora do dnia 22 maja br. tj. piątek do godziny 13:00 lub oddania w pierwszym dniu pobytu dziecka w szkole. Brak podpisanego oświadczenia i zgody poskutkuje nieprzyjęciem ucznia do szkoły.

                                                                 Krystyna Wrona

  Dyrektor ZSP nr4 w  Brzeszczach

Załącznik do pobrania:

Wywiad dla rodzica

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas 1-3