Szanowni Państwo!

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN  od dnia 25 marca do 10 kwietnia 2020 roku będziemy realizować treści nauczania podstawy programowej na wszystkich przedmiotach według obowiązującego tygodniowego podziału godzin.

Nauczyciele będą przesyłać Uczniom i Państwu notatki lub informacje dotyczące lekcji w danym dniu. Zadania do indywidualnej pracy ucznia w domu (ich ilość i rodzaj, sposób oceniania) będą uwzględniać zasady higieny nauki oraz potrzeby i możliwości psychofizyczne dzieci.  

W razie pytań i wątpliwości możecie Państwo kontaktować się z danym nauczycielem lub wychowawcą bezpośrednio poprzez mobidziennik.  

Wierzymy, że wspólnymi siłami przetrwamy ten trudny czas. 

Pozdrawiamy serdecznie, życząc dużo zdrowia i wytrwałości!

Dyrektor Krystyna Wrona i Grono Pedagogiczne 

 

Nauczanie od 25 marca 2020