W czwartek – 7 listopada br. uczniowie reprezentujący  Sejmik Jedynki wzięli udział w I sesji MPGM, która miała miejsce w brzeszczańskim Urzędzie Gminy. W spotkaniu – oprócz uczniów ze wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Brzeszcze – uczestniczyli przedstawiciele władz gminnych i oświatowych, co zdecydowanie podniosło rangę wydarzenia. W trakcie trwania sesji uczniowie poznali zasady parlamentaryzmu  i demokracji, dyskutowali nad problemami gminy oraz wskazali na zagadnienia, którymi chcieliby się  zająć podczas kolejnych spotkań w bieżącym  roku szkolnym. W czasie tego  pierwszego  posiedzenia dokonano też wyboru marszałka Młodzieżowego Parlamentu Gminy Brzeszcze. W wyniku demokratycznego głosowania funkcję marszałka powierzono reprezentantce naszej szkoły – Emilii Andrzejczak, która w SP 1 pełni funkcję przewodniczącej Sejmiku Jedynki.  Na koniec ustalono, że kolejna sesja Parlamentu odbędzie się w naszej szkole i poświęcona będzie tradycjom i zwyczajom  związanym  ze świętami Bożego Narodzenia.

 

Mamy MARSZAŁKA czyli… I sesja Młodzieżowego Parlamentu Gminy Brzeszcze