Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzeszczach serdecznie zaprasza uczniów kl. 8 szkół podstawowych Gminy Brzeszcze do udziału w II edycji Międzyszkolnego Konkursu Przyrodniczego.

 CELE KONKURSU:

  •  popularyzowanie wiedzy przyrodniczej wśród uczniów naszej gminy
  • inspirowanie i rozwijanie zainteresowań uczniów
  • obudzanie twórczego i logicznego myślenia i wnioskowania
  • stwarzanie możliwości do współzawodnictwa
  • kształcenie umiejętności współdziałania oraz właściwej komunikacji w grupie
  • zachęcanie do samodzielnego pogłębiania wiedzy
  • nawiązanie współpracy między szkołami i wymiana doświadczeń

Zgłoszenia udziału przyjmowane będą do 31 października 2019 r.

Konkurs odbędzie w Szkole Podstawowej nr 1 w Brzeszczach przy ul. Szkolnej 6.

Planowany termin konkursu  15 listopada 2019 r. godz. 9.15

Dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia

 

Zaproszenie do udziału w MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE PRZYRODNICZYM