Wycieczka do Krakowa  –  Urząd Marszałkowski i Muzeum Lotnictwa Polskiego.

 

W piątek – 4 października klasa 6a i 6c wraz z wychowawcami pojechała do Krakowa na zaproszenie Przewodniczącej Sejmiku Małopolskiego Pani Iwony Gibas.

Uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w lekcji samorządności –poznali  zasady funkcjonowania struktur  samorządowych na wszystkich poziomach od gminy do województwa. Wszystkich uczestników przywitała Pani Przewodnicząca Iwona Gibas.

Podczas  pobytu w siedzibie Urzędu  Marszałkowskiego Województwa  Małopolskiego   dowiedzieliśmy się , że :

Zadania Sejmiku to:

  • uchwalanie statutu województwa,
  • określanie strategii rozwoju regionu, planów regionalnych,
  • wieloletnich programów wojewódzkich,
  • wybór, odwoływanie i kontrola Zarządu Województwa,
  • zarządzanie wojewódzkimi finansami i mieniem województwa,
  • określanie zasad udzielania dotacji z budżetu województwa,
  • podejmowanie decyzji dotyczących współpracy zagranicznej na poziomie regionalnym.

Sejmik może powołać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do wykonania określonych zadań. Obecnie działa 16 komisji.

Zapewnieniem warunków organizacyjnych i technicznych pracy sejmiku, jego komisji oraz klubów radnych zajmuje się Kancelaria Sejmiku.

Na zakończenie sesji każdy uczeń wziął udział w głosowaniu nad podjęciem uchwały w sprawie wydłużenia wakacji do 3 miesięcy .

Wynik głosowania nas troszkę zaskoczył – 3 osoby były przeciw a 1 wstrzymała się od głosu – liczyliśmy , że wynik będzie jednogłośny  za wydłużeniem wakacyjnego czasu.

Na zakończenie pobytu w  foyer budynku czekał na nas pyszny poczęstunek i upominki  .

Kolejną atrakcją był pobyt w Muzeum Lotnictwa Polskiego  w Krakowie. Tam mieliśmy możliwość podziwiania wspaniałych maszyn  lotniczych , jak również poznania historii tego muzeum.

Powstanie Muzeum związane jest z zorganizowaniem w 1964 roku przez Aeroklub Krakowski wielkiej Wystawy Lotniczej na terenie byłego lotniska Rakowice-Czyżyny. W związku z tym do Krakowa od 1963 roku zaczęto zwozić eksponaty lotnicze, które były już wcześniej, od zakończenia działań wojennych, gromadzone z myślą o przyszłym muzeum lotnictwa. Z jego organizacją po zakończeniu drugiej wojny światowej były wielkie kłopoty z uwagi na małe zainteresowanie tym tematem odpowiednich władz. Dopiero warunki stworzone dla tych zbiorów w Krakowie, pozwoliły na realizację tego zamierzenia.

Eksponaty lotnicze przewiezione do Krakowa w większości były w złym stanie technicznym, nie pozwalającym na ich prezentację.

Po zakończeniu wystawy lotniczej w 1964 roku, w oparciu o zgromadzone zbiory, powstaje Ośrodek Ekspozycji Sprzętu Lotniczego przy Aeroklubie Krakowskim. Był on w dalszym ciągu wzbogacany eksponatami.

W 1967 roku Ośrodek został przejęty przez Naczelną Organizację Techniczną i nazwany „Muzeum Lotnictwa”.

Rok 1971 był bardzo ważny dla dalszego istnienia Muzeum i wzrostu jego rangi. Przeszło ono pod Ministerstwo Komunikacji i uzyskało statut nadający mu nową osobowość prawną.

Muzeum zajmuje mały fragment terenu i część obiektów dawnego lotniska wojskowego Rakowice-Czyżyny.

Część obiektów dawnego lotniska jest obecnie używana przez Muzeum. Zajmuje ono ocalałe polskie obiekty lotniskowe, w skład których wchodzi duży hangar lotniczy i zaplecze garażowo-magazynowe, zbudowane na przełomie lat 20- i 30-tych oraz dwa małe budynki zbudowane przez Niemców w okresie ostatniej wojny.

Bardzo dziękujemy za piękną lekcję historii i samorządności.

 

                                   Katarzyna Czembor – Pękal

 

Wycieczka klas szóstych do Krakowa