Szanowni Rodzice

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz.U. z 2018r., poz.2140) odnośnie wydłużenia przerw obiadowych. Jak również bezpiecznym dojazdem uczniów autobusem MZK na Bór, informuję, że od dnia 16 września 2019r. lekcje będą rozpoczynały się o godz. 7:30 wg podanego niżej harmonogramu:

1 lekcja 7:30 – 8:15

2 lekcja 8:20 – 9:05

3 lekcja 9:15 – 10.00

4 lekcja 10:05 – 10:50

5 lekcja 11:00 – 11:45*

6 lekcja 12.05 – 12:50*

7 lekcja 13:05 – 13:50

8 lekcja 13:55 – 14:40

* od 11:45 – 12:05 – 20 min. przerwa dla uczniów klas I – VI

* od 12:50 – 13:05 – 15 min. przerwa dla uczniów klas VII – VII

Zmianie ulegnie również dowóz dzieci busem. Informacje przekażą wychowawcy klas.

UWAGA – zmiany w rozkładzie godzin lekcyjnych