W związku z trwającymi pracami budowlanymi w obrębie boiska szkolnego i drogi dojazdowej do szkoły Dyrektor ZSP nr 4 przypomina i prosi ponownie – w trosce o bezpieczeństwo uczniów – aby rodzice nie wjeżdżali samochodami w ulicę Szkolną ani na parking przy szkole. 

Ważna informacja dot. wjazdu do szkoły