Szanowni Państwo – Rodzice!
Inauguracja roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się dnia 2 września 2019 roku – poniedziałek.

Uczniowie klas 4-8 rozpoczną Mszą Św. w kościele p.w. Św. Urbana w Brzeszczach o godzinie 8:00. Po Mszy Św. odbędzie się spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych salach ( IVa – s.10 G, IVb – s. 2 G, Va -21 SP, Vb -26 SP, Vc – 14 G, VIa -25 SP, VIb – 22 SP, VIc – 7 SP, VIIa – 5G, VIIb – 23 SP, VIIIa – 27 SP, VIIIb -3 G).

Natomiast Msza Św. dla uczniów klas 1- 3 odbędzie się o godzinie 9:30, a po niej uczniowie przejdą na spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych salach ( Ia -7 SP, Ib – 1 SP, Ic -8 SP, IIa – 2 SP, IIb – 21 SP, IIc – 14 G, IIIa – 4 SP, IIIb – 3 G, IIIc -3 SP).

Ze względu na przeprowadzane prace remontowe na terenie i wokół szkoły proszę o zachowanie szczególnego bezpieczeństwa przez wszystkich uczniów.
W tym dniu opiekę nad dziećmi sprawują Rodzice oraz zapewniają ich dowóz do kościoła i do szkoły we własnym zakresie.

Rozpoczęcie roku szkolnego