2 września 2019 roku rozpoczynamy nowy rok szkolny. Zapraszamy wszystkie dzieci do wspólnej zabawy i nauki. Listy nazwisk dzieci wraz z podziałem na grupy znajdują się na tablicy informacyjnej w przedszkolu.

Bardzo prosimy o przyniesienie zmiennego obuwia oraz zapasowego kompletu odzieży dla dziecka. 

Informujemy, że ze względu na bezpieczeństwo dzieci oraz sprawną organizację pracy przedszkola, opracowany został harmonogram:

6:00 – 8:55 przyprowadzanie dzieci do przedszkola
9:00 śniadanie
9:00 -13:00 przedszkole zamknięte ze względu na bezpieczeństwo dzieci (w przypadku konieczności wcześniejszego odbioru dziecka dostępny jest dzwonek przy drzwiach wejściowych)
13:00 obiad
13.30 – 14.00 otwarcie przedszkola, odbiór dzieci
14:00 – 14:30 podwieczorek
14:30 – 16:00 otwarcie przedszkola, odbiór dzieci

Rozpoczęcie roku przedszkolnego