Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 informuje, że w związku z wysokimi temperaturami, w dniach 17-18 czerwca 2019r., zajęcia lekcyjne zostaną skrócone do 30 min.

Rozkład zajęć w poniedziałek:

 1. 7:40-8:10
 2. 8:15-8:45
 3. 8:50-9.20
 4. 9:25-9:55
 5. 10:00-10:30    obiad dla uczniów klas młodszych
 6. 10:45-11:15      obiad dla uczniów klas starszych
 7. 11:30-12:00
 8. 12:05-12:35 

Rozkład zajęć we wtorek:

 1. 7:40-8:10
 2. 8:15-8:45
 3. 8:50-9.20
 4. 9:25-9:55
 5. 10:00-10:30    
 6. 10:45-11:15    
17-18 VI – lekcje skrócone!